Jong Brabant

Toon was van 1987-1994 vaste medewerker van het clubblad van V.V. Jong-Brabant, Nieuw Geluid, een blad dat toen werd gelezen door leden, ere-leden en sponsoren. Toon verzorgde met name de verslagen en perikelen rondom de selectie. Tevens onderhield hij de contacten met de pers, de krant en de weekbladen.

Voetbal vereniging Jong Brabant

Toon was actief voor Jong-Brabant, maar ook tijdens het straatvoetbal was hij coach van het team uit de Sint Willibrordstraat.